نتایج جستجو برای «uml»

تحقیق ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه

تحقیق ارایه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در کنترل و مدیریت پروژه، در قالب فایل pdf و در حجم 141 صفحه. حاصل این تحقیق مدل uml ای برای دو بخش زمانبندی و کنترل است. این مدلها از دیاگرام های اولیه که از دیدگاه کاربر سیستم را نمایش می دهند شروع و تا نمودارهای استاتیک و دینامیک سیستم پیش ...

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1