نتایج جستجو برای «atmega16»

پروژه 10:ارتباط استپر موتور با میکروکنترلر AVR Atmega16

ارتباط استپر موتور با میکروکنترلر AVR Atmega16

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 9:نحوه استفاده از ADC در میکروکنترلر AVR ATmega16

نحوه استفاده از ADC در میکروکنترلر AVR ATmega16

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 8: ربات تعقیب کننده خط با استفاده از میکروکنترلر AVR ATmega16

ربات تعقیب کننده خط با استفاده از میکروکنترلر AVR ATmega16

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 7: ساعت دیواری دیجیتال روی PCB با استفاده از میکروکنترلر AVR Atmega16 و DS3231 RTC

ساعت دیواری دیجیتال روی PCB با استفاده از میکروکنترلر AVR Atmega16 و DS3231 RTC

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 6: ارتباط ESP8266 NodeMCU با میکروکنترلر Atmega16 برای ارسال ایمیل

ارتباط ESP8266 NodeMCU با میکروکنترلر Atmega16 برای ارسال ایمیل

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 5: آشنایی با مدولاسیون عرض پالس (PWM) در میکروکنترلرهای Atmega16/32 AVR

آشنایی با مدولاسیون عرض پالس (PWM) در میکروکنترلرهای Atmega16/32 AVR

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 4: نحوه استفاده از سنسور هال با میکروکنترلر AVR ATmega16

نحوه استفاده از سنسور هال با میکروکنترلر AVR ATmega16

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 3: ارتباط موتور DC با میکروکنترلر AVR Atmega16

ارتباط موتور DC با میکروکنترلر AVR Atmega16

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه 1: ماژول GPS (uBlox Neo 6M) مرتبط با میکروکنترلر AVR Atmega16/32

ماژول GPS (uBlox Neo 6M) مرتبط با میکروکنترلر AVR Atmega16/32

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه دستورات ATmega16

دسترسی سریع به دستورات میکروکنترلر ATmega16. دانلود خلاصه دستورات ATmega16، در قالب فایل pdf. این فایل شامل لیست کاملی از دستورات میکروکنترلر AVR است که به صورت خلاصه در قالب جدول بیان شده است. این جدول شامل نحوه استفاده دستور، عملکرد، تعداد عملوندها و سیکل کلاک مورد نیاز برای انجام آن است ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 10