تحقیق بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت

توضیحات:

تحقیق بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي، در قالب فایل word و در حجم 106 صفحه.

 

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند. يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح و بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور ما را فراگرفته است و بسياري از سازمانها، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند، اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد و آيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد. هدف اصلي از اين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران(استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثار و نتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري بر تصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت، دقت، بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بر بهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعداد نامه هاي صادره ، تعداد نامه هاي وارده، ادراك، ساعات استفاده به عنوان متغير مستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت، دقت، اقتصادي بودن، به هنگام بودن به عنوان متغير وابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي–مقايسه اي مي باشد و نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد. سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد. سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد و شواهدي بر رد فرضيه هاي چهارگانه  مذكور وجود نداشت.

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی، به کارکنان آموزش داده شود و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است. برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1      مقدمه

2-1      تبیین موضوع تحقیق

3-1      اهمیت و ضرورت تحقیق

4-1 اهداف تحقیق

1-4-1اهداف اصلی تحقیق

2-4-1اهداف فرعی تحقیق

5-1 سوالات تحقیق

1-5-1سوالات اصلی

2-5-1سوالات فرعی

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق

7-1 متغیر های تحقیق

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها

خلاصه فصل

فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

1-2      تصمیم گیری در سازمانها

2-2      مدیریت در قرن 21

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی

5-2 چرخه حیات سيستم

6-2 اطلاعات

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

8-2 سیستم های اطلاعاتي

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

13-2 طرح ریزی سازمان

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی

20-2 سیستم های میان سازمانی

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی

24-2 سیستم پردازش معاملات

25-2 هوش مصنوعی

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی

27-2 سیستم کارکنان دانشی

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي

30-2 سیستم گزارشات مدیریت

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

34-2اتوماسیون  اداری

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار

44-2 خود کار سازی

45-2 ضرورت تفکر برای آینده

46-2 بهبود کار و اتوماسیون

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی

50-2 مزایای دولت الکترونیکی

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده

خلاصه فصل

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 1-3 مقدمه

2-3 روش تحقیق

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق

4-3 نمونه و نمونه گیری

5-3 برآورد حجم نمونه

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

1-6-3 مصاحبه

2-6-3  پرسشنامه

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه

8-3 خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

1-4 مقدمه

2-4  داده

3-4  اطلاعات

4-4 سیستم های پردازش

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها

6-4 جامعه آماری تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه

2-5 نتایج تحقیق

3-5 پیشنهادات

محدودیت  ها

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی


در صورت نیاز به مشاوره در خصوص تدوین پروپوزال و پایان نامه می توانید از طریق بخش تماس با ما در ارتباط باشید. کمیته علمی فرافایل یاری گر شما خواهد بود.

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 26524 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل:799 کیلوبایت

 قیمت: 50,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    قایل استفاده دانشجویان و علاقمندان رشته مدیریت


  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word