تحقیق ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای ...

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
توضیحات:
تحقیق ویژگی های شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای روانپزشکی
، در قالب فایل pdf و در حجم 107  صفحه.

چکیده
عنوان این تحقیق مقایسه صفات شخصیتی مردان مصرف کننده داروهای روانپزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای روانپزشکی در شهرستان ... است که هدف از اجرای این تحقیق مقایسه بین مردان مصرف کننده داروهای روانپزشکی با مردان غیر مصرف کننده داروهای روانپزشکی از نظر روان نژندی ، برون گرایی، انعطاف پذیری ، خوشایندی یا با وجدان بودن می باشد . در این تحقیق از پرسشنامه نئوفرم کوتاه استفاده شده است که جامعه آماری آن کلیه مردان بزرگسال 15 تا 60 ساله مراجعه کننده به مطلب های اعصاب و روان شهرستان ... می باشد و نمونه آماری 200 نفر که 100 نفر مصرف کننده داروهای روان پزشکی و 100 نفر غیر مصرف کننده داروهای روان پزشکی بصورت تصادفی انتخاب شده اند. درارتباط با فرضیه های بررسی شده نتایج نشان داد که روان نژندی و برون گرایی انعطاف پذیری مردان مصرف کننده دارد. ولی خوشایندی و با وجدان بودن مردان مصرف کننده داروهای روان پزشکی با مردان غیرمصرف کننده تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مساله      
ضرورت انجام تحقیق       
اهداف پژوهش   
سوال های تحقیق         
فرضیه های تحقیق         
تعاریف متغیرها و اصطلاحات :       
الف ) تعاریف مفهومی ( نظری)     
ب) تعاریف عملی ( عملیاتی)
 
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 
تعاریف شخصیت
داروهای روان پزشکی     
آنتاگونیت گیرنده  آدرنرژیک           
آنتاگونیست گیرنده بتا آدرنرژیک :  
آنتی کولینرژیک ها و آمانتادین      
آنتی هیستامین ها        
باربیتوراتها        
بنزودیازپین ها    
باپروپیون
باسپیرون          
مهارکننده های کانال کلسیم        
مهارکننده های کولینستراز و ممانتین         
آگونیست های گیرنده دوپامین و شکل مقدماتی
لاموتریژن
لیستیوم
مهارکننده های مونو آمین اکسیداز
مهارکننده های فسفودی استراز
ضدجنون های آتیپیک
سمپاتومیمتیک ها
هورمونهای تیروئید
ترازودون
سه حلقه ای ها و چهارحلقه ای ها
والپروئیت
یوهمبین          
رویکردهای شخصیت       
 رویکرد روانکاوی 
 سطوح شخصیت           
 ساختار شخصیت          
آلفرد آدلر          
 کارن هورنای    
 اریک فروم        
 هنری موری     
رویکرد عمر        
 رویکرد صنعت    
رابرت مک کری و پل کاستا           
آرنولد باس و رابرت پلامین
 رویکرد انسان گرایی       
 آبراهام مزلو      
 رویکرد رفتاری   
رویکردیادگیری اجتماعی  
 نظریه های شخصیت     
 از دیدگاه وجودی
از دیدگاه گشتالتی         
از دیدگاه رفتار درمانی عقلانی –هیجانی    
از دیدگاه چند فرهنگی     
پنج فاکتور شخصیت تست نئو و جنبه های آن         
روان رنجور خویی           
برون گرایی        
باز بودن انعطاف پذیری     
توافق   
وجدانی بودن     
تحقیقات انجام شده در ایران        
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
 
فصل سوم : روش انجام تحقیق
مقدمه 
اعتبار و روایی NEOFFI    
نمره گذاری فرم کوتاه      
روش پژوهش     
جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری    
روش اجرا          
پرسشنامه گردآوری داده ها
          
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 
تجزیه و تحلیل فرضیه های
 
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری ( پیشنهادها )
مقدمه 
 فرضیه تحقیق پس از بررسی محقق         
 محدودیت های تحقیق   
پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق 
پیشنهاد ها مبتنی برتجارب محقق
 منابع 
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 28757 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 107

حجم فایل:6,029 کیلوبایت

 قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    قابل استفاده دانشجویان رشته های روانشناسی، روانپزشکی و داروسازی

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل pdf