اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر تعهد زوجین

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
 • توضیحات:
 • تحقیق جامع با موضوع اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 211 صفحه.

 • بخشی از متن:
 • هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشی آموزش گروهی بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر تعهد و صمیمیت زوجین شهر اصفهان بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی بود و از طرح پیش و پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره و فرهنگسرای خانواه اصفهان بودند كه تعداد 32 زوج به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و كنترل گمارده شدند (16 زوج گروه آزمایش و 16 زوج گروه كنترل). ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامه صمیمیت اولیا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت یكبار در هفته مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویكرد شناختی- رفتاری اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل كوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش گروهی بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی به سبك شناختی- رفتاری بر تعهد و صمیمیت زوجین تأثیر معنادار داشته است (05/0p). بدین ترتیب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی موجب افزایش تعهد و صمیمیت زوجین می‌شود.

 • فهرست بخشی از مطالب:
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه
 • 1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش
 • 1-2 اهمیت و ارزش پژوهش
 • 1-3 اهداف پژوهش
 • 1-3-1 هدف کلی
 • 1-3-2 اهداف جزئی
 • 1-4 فرضیه­های پژوهش
 • 1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
 • فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • 2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی
 • 2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی
 • 2-1-2 ابعاد تعهد زناشویی.
 • 2-1-2-1 تعهد شخصی
 • 2-1-2-2 تعهد اخلاقی
 • 2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی
 • 2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج 
 • 2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق
 • 2-1-3-3- تجارب همزیستی بدون ازدواج
 • 2-1-3- کیفیت زندگی زناشویی
 • 2-1-3-5- روابط پیش از ازدواج
 • 2-1-3-6 طلاق والدین
 • 2-1-3-7 ویژگی‌های شخصیتی
 • 2-1-4 نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی
 • 2-1-4-1 نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی
 • 2-1-4-1-1 نظریه استرنبرگ
 • 2-1-4-1-2 مدل سرمایه‌گذاری رسبالت
 • 2-1-4-2 نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی
 • 2-1-4-2-1 نظریه وابستگی
 • 2-1-4-2-2 نظریه مبادله
 • 2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه
 • 2-1-4-2-4 نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه
 • 2-2 قسمت دوم: صمیمیت زناشویی
 • 2-2-1 صمیمیت چیست؟
 • 2-2-2 مؤلفه­های صمیمیت
 • 2-2-2-1 صمیمیت احساسی
 • 2-2-2-2 صمیمیت روانشناختی
 • 2-2-2-3 صمیمیت فکری
 • 2-2-2-4 صمیمیت جنسی
 • 2-2-2-5 صمیمیت جسمانی (غیرجنسی)
 • 2-2-2-6 صمیمیت معنوی
 • 2-2-2-7 صمیمیت زیبایی شناختی (هنری)
 • 2-2-2-8 صمیمیت اجتماعی- تفریحی
 • 2-2-2-9 صمیمیمت زمانی
 • 2-2-3 پویایی­های صمیمیت
 • 2-2-4 صمیمیت و ارتباط
 • 2-2-4-1 مشکلات رایج و معمول فرستنده
 • 2-2-4-1-1 دروغ­گویی
 • 2-2-4-1-2 پیام­های پنهان
 • 2-2-4-1-3 پیام­های مبه
 • 2-2-4-1-4 ارتباط­های متناقض
 • 2-2-4-2 مشکلات رایج گیرنده پیام
 • 2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه
 • 2-2-4-2-2 حالت دفاعی داشتن
 • 2-2-4-2-3 عوامل روانشناختی
 • 2-2-5 نیاز داشتن به صمیمیت
 • 2-2-6 هفت مرحله صمیمیت
 • 2-2-6-1 کلیشه­ها: اولین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-2 حقایق: دومین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-3 عقاید: سومین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-4 امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-5 احساسات: پنجمین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت
 • 2-2-6-7 نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت
 • 2-2-7 عوامل مؤثر بر صمیمیت
 • 2-2-7-1 عوامل اجتماعی
 • 2-2-7-2 عوامل روان­شناختی
 • 2-2-7-3 عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت
 • 2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی
 • 2-3-1 تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان
 • 2-3-2 نظریات روان­شناسان و روان­پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان 
 • 2-3-2-1 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید
 • 2-3-2-2 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر
 • 2-3-2-3 تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو
 • 2-3-3 عوامل روانی جنسی
 • 2-3-4 انتظارات زناشویی
 • 2-3-5 شكل‌گیری انتظارات زناشویی
 • 2-3-6 انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه
 • 2-3-6-1 انتظارات غیرواقع‌بینانه.
 • 2-3-6-2 انتظارات واقع‌بینانه
 • 2-3-7 تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی
 • 2-3- انتظارات مثبت زناشویی و عملكرد روابط
 • 2-3-9 شرایط تأیید انتظارات
 • 2-3-10 اسنادهای مثبت و منفی
 • 2-3-11 نگرش‌های زناشویی
 • 2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی
 • 2-3-12-1 روند اجتماعی شدن
 • 2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها
 • 2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج.

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 25153 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 211

حجم فایل:219 کیلوبایت

 قیمت: 24,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • راهنمای استفاده:
  ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.


 • محتوای فایل دانلودی:
  اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین در 211 صفحه فایل ورد قابل ویرایش می باشد